een helpende hand bij urineverlies

Kosten

Nog niet alle ziektekostenverzekeringen vergoeden de incontinentieverpleegkundige. U kunt hiervoor bij uw eigen verzekering informatie inwinnen. Indien u een verwijsbrief van de huisarts heeft maakt u de meeste kans op vergoeding. De betaling geschiedt door middel van eenmalige machtiging of contante afrekening. U ontvangt dan een kwitantie die u aan uw ziektekostenverzekeraar kunt voorleggen.